1.2 Senarai Penuh Status Pembaharuan Permit Pekerja PESAMP

KEMASKINI: 27 Oktober 2015

Di bawah adalah senarai semua permit pekerja Bangladesh PESAMP yang di proses melalui MyEG berserta status pembaharuan.

Berikut adalah penerangan status:
  1. Delivered - Permit telah Berjaya di cetak dan passport telah dipulangkan kepada pekerja
  2. PESAMP - Permit telah Berjaya di cetak dan dilekatkan ke atas passport. Passport masih bersama PESAMP
  3. MYEG - Permit masih bersama MYEG (Dalam Proses atau Menanti Penghantaran ke PESAMP)
Juga terdapat link kepada resit pembaharuan setiap pekerja melalui MYEG yang boleh di cetak dan di beri kepada setiap pekerja bagi bukti pembaharuan melalui sedang di proses. Resit ini adalah sah dan boleh di guna pakai sekiranya pekerja di tahan oleh pihak berkuasa. (Kami dalam proses mengemasikini link untuk setiap pekerja dan akan siap dalam beberapa hari lagi)

Permit Renewal Status

Comments