Laman Utama‎ > ‎

1. Pungutan Suara Sdn Bhd

Salam semua Rakan Niaga. Di sini kami membuat satu pungutan suara atas talian untuk semua rakan niaga yang berminat dan bersetuju supaya pihak PDB membenarkan semua RN, untuk menukar model perniagaan daripada Pemilikan Tunggal kepada Sendirian Berhad.

Untuk mendapatkan ringkasan kebaikan model perniagaan Sendirian Berhad berbanding Pemilikan Tunggal, sila baca di bawah (Selepas Borang Pungutan Suara)

Pungutan Suara Sendirian Berhad


KELEBIHAN SENDIRIAN BERHAD


1. LIABILITI TERHAD

Di sini anda mempunyai kekayaan peribadi anda yang dilindungi. Ini adalah sebab yang jelas rakyat Malaysia memulakan syarikat sendirian berhad kerana ada jaminan kewangan yang datang dengan perniagaan. Pemegang saham syarikat hanya akan bertanggungjawab ke atas hutang yang terakru oleh syarikat mengikut tahap pelaburan mereka dan tidak lebih daripada apa yang mereka boleh pikul. Yang terburuk yang boleh terjadi kepada anda adalah kehilangan semua modal pelaburan anda. Justeru, ini memberikan jaminan keselamatan kepada pelabur dalam syarikat.

 

2. ENTITI BERASINGAN DAN KEKAL

Sebuah syarikat disifatkan sebagai entiti undang-undang yang berasingan dari pemiliknya. Entiti undang-undang yang berasingan membolehkan syarikat itu wujud di luar pengasas, pengarah atau pemegang sahamnya. Kematian atau persaraan daripada syarikat tidak akan memberi kesan kerana syarikat itu akan terus wujud dan beroperasi, sehingga masa syarikat itu dibubarkan. Ini bermakna ia mempunyai hak dan kewajipan yang sama sebagai individu, untuk memperoleh aset, memasuki kontrak, mendakwa atau didakwa. Perkongsian dan pemilikan tunggal terhenti apabila kematian pemiliknya, ini tidak berlaku dengan syarikat. Ini meningkatkan kestabilan, dan oleh itu, membolehkan perancangan pelaburan jangka panjang.

 

3. PEMINDAHAN MILIK

Seorang pemegang saham syarikat terhad di Malaysia dibenarkan untuk menjual atau memindahkan saham, sebahagian atau keseluruhannya kepada mana-mana orang yang dikehendaki dengan keupayaan berkontrak dan sanggup membayar harga yang tinggi. Pindah milik ini boleh di buat kepada pasangan anda, ahli keluarga atau mana-mana pihak yang sedia membeli saham tersebut. Ini tidak berlaku dengan entiti lain misalnya perkongsian atau pemilikan tunggal kerana ianya melibatkan penjualan seluruh perniagaan dan penghentian operasi.

 

4. KADAR CUKAI KORPORAT KURANG

Syarikat-syarikat sendirian berhad menerima banyak kelebihan cukai terutamanya pengecualian cukai. Mereka hanya dikenakan cukai, berdasarkan keuntungan mereka tidak seperti kes dengan perkongsian dan pemilikan tunggal yang dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi. Dengan perancangan cukai yang bijak, pengagihan pendapatan melalui penggajian kepada pengarah boleh mengurangkan kadar cukai syarikat yang perlu di bayar berbanding perniagaan pemilikan tunggal dan perkongsian. 


5. MENINGKATKAN AKSES KE PEMBIAYAAN MODAL

Sebarang perniagaan memerlukan sumber kewangan yang mencukupi dan penambahan segera jika berlaku kekurangan. Adalah lebih mudah bagi syarikat-syarikat sendirian berhad untuk mendapatkan wang berbanding dengan pemilikan tunggal atau perkongsian. Ini boleh dilakukan dengan pengeluaran bon atau sijil saham kepada pelabur (Sebagai contoh ahli keluarga terdekat). Ini membolehkan perkembangan perniagaan dan juga perniagaan bertahan sekiranya melalui krisis kewangan. Dari segi mendapatkan pinjaman, sebuah syarikat sendirian berhad dibenarkan untuk membuat pinjaman pada kadar faedah yang lebih rendah dengan jumlah pinjaman lebih tinggi berbanding dengan pemilikan tunggal dan perkongsian. Institusi kewangan cenderung memberi pinjaman kepada syarikat sendirian berhad kerana kurang berisiko dibandingkan dengan entiti perniagaan (pemilikan tunggal dan perkongsian)

 

A.     Persepsi Pasaran yang Baik

Masyarakat dan pelabur perniagaan secara umum melihat syarikat sendirian berhad di Malaysia lebih stabil dan telus berbanding dengan peniaga tunggal dan perkongsian. Syarikat sendirian berhad cenderung untuk beroperasi pada dasar terbuka dan diwajibkan membuat laporan perakaunan tahunan  yang telus (audit tahunan oleh akauntan bertauliah).

 

B.     Penggunaan kereta peribadi

Sebagai pemilik syarikat Sendirian Berhad, anda boleh menggunakan kereta peribadi anda untuk tujuan perniagaan. Ini akan memberi kelebihan kepada anda kerana layak menuntut kos perjalanan perniagaan ke syarikat. Faedah lain yang layak di tuntut adalah pengisian petrol bebas cukai dan sebarang kos melibatkan pengendalian dan penyelenggaraan kenderaan tersebut layak di tuntut ke syarikat.

 

C.     Fleksibiliti dalam Pendapatan Peribadi

Dalam operasi syarikat sendirian berhad, seseorang dapat merancang kombinasi pendapatan peribadi, penentuan gaji, yuran pengarah, bonus, dividen dan manfaat-manfaat lain. Sebagai pemilik perniagaan anda juga menentukan berapa banyak yang akan dilaburkan semula dalam operasi perniagaan.

 

D.     Boleh menawarkan Pekerjaan untuk ahli keluarga

Pernah memikirkan perkara ini? Daripada menghabiskan masa dan sumber dalam penggajian staff berlebihan, pasangan dan ahli keluarga anda boleh bertindak sebagai kakitangan atau pengarah. Pendapatan dari syarikat juga boleh berubah menjadi pendapatan mereka sendiri. 

 

E.     Faedah berbentuk Barangan atau Perkhidmatan (Benefits-in-Kind)

Faedah-faedah tertentu, sebagai contoh kereta atau kediaman, boleh di manfaatkan mengikut skala yang ditetapkan. Faedah-faedah ini boleh di tuntut sebagai perbelanjaan syarikat baik untuk pekerja, mahupun pengarah, berbanding pemilikan tunggal dan perkongsian.

 

6. KWSP ATAU SKIM YANG DILULUSKAN

Untuk Caruman kepada KWSP, potongan cukai di benarkan untuk sumbangan majikan dan pekerja. Sebagai pemilikan tunggal, potongan cukai adalah terhad kepada pekerja sahaja.

 

7. PERBELANJAAN DIBENARKAN

Ini adalah isu kecil, tetapi terdapat beberapa variasi dalam proses perakaunan perbelanjaan yang boleh ditolak termasuk sumbangan amal, penggunaan rumah sebagai pejabat dan perkara-perkara seperti perbelanjaan hiburan. Bagi syarikat sendirian berhad, mereka boleh menuntut perbelanjaan tersebut sebagai sah. Ini tidak boleh dituntut dalam pemilikan tunggal atau perkongsian dan dianggap sebagai perbelanjaan peribadi.

Comments