Objektif PESAMP

Persatuan Stesen Minyak Petronas Malaysia (PESAMP) telah ditubuhkan dengan objektif-objektif dan Tujuan-tujuan berikut:
 1. Mewujudkan perhubungan baik, memupuk ukwah dan merapatkan silaturahim dikalangan ahli-ahli tanpa mengira kedudukan bangsa, agama dan keturunan.
 2. Menjadi penghubung dan mewakili Ahli-Ahli dengan Petronas Dagangan Berhad dalam perkara-perkara yang melibatkan kebajikan dan kepentingan bersama bagi memajukan perniagaan Ahli-Ahli dan Petronas Dagangan Berhad.
 3. Mewakili Ahli-Ahli untuk berhubung dengan pihak-pihak lain yang mempunyai kuasa menentukan dasar dan halatuju industri peruncitan petroleum bagi membincang dan memutuskan sesuatu dasar yang melibatkan kebajikan dan kepentingan perniagaan Ahli-Ahli sama ada secara bersendirian atau bersamasama dengan lain-lain persatuan yang mempunyai matlamat yang sama.
 4. Menggalakan minat dan memberi galakan serta pendidikan dan maklumat dalam perniagaan di kalangan ahli-ahli.
 5. Melaksanakan atau menggalakan kerja-kerja amal dan kebajikan, pelajaran dan kebudayaan dikalangan Ahli-Ahli.
 6. Memperolehi dan mempunyai sebarang bentuk aset dan mentadbirkannya dengan cara yang munasabah.
 7. Mengumpulkan dana bagi pembiayaan dan pengurusan Persatuan.
 8. Bagi mencapai Tujuan itu Persatuan bolehlah menjalankan salah satu atau semua antara berikut:
  • Mengutip dan menerima yuran kemasukan yuran keahlian dari Ahli-Ahli dan¬†sumbangan dan meminjam atau mengumpul wang yang mungkin diperlukan bagi tujuan Persatuan dan menjamin pembayaran wang pinjaman diatas sekian banyak jaminan yang mungin boleh dipertimbangkan.
  • Membeli atau menjalankan sesuatu pengurusan harta yang mana pada pandangan Persatuan berfaedah terhadap mana-mana tujuan dan untuk mengutip, menerima dan memegang tabungan dan lain-lain hartanah yang diujudkan dengan cara sumbangan sukarela, yuran derma khas, pemberian dan warisan-warisan bagi menjalankan tujuan Persatuan atau mana-mana tujuan sebagaimana dikehendaki oleh Ahli-Ahli atau Ahli-Ahli Bersekutu atau pemberi atau penderma.
  • Menjual, mengguna sebaik mungkin, mengurus, menambah, menyewa, mencagar, mengatur, dijadikan akaun atau urusan lain melibatkan semua atau mana-mana bahagian dari hartanah persatuan.
  • Melabur wang persatuan yang tidak akan segera diperlukan bagi maksud jaminan dan hartanah Persatuan yang difikirkan sesuai.
  • Menjadi ahli atau bergabung dengan lain-lain persatuan-persatuan atau sebarang organisasi yang mempunyai matlamat dan hasrat yang sama dengan Persatuan.
  • Jika berlaku sebarang perbalahan sama ada diantara Persatuan dengan mana-mana pihak lain atau perbalahan diantara Ahli-Ahli Persatuan yang melibatkan hal urusan Persatuan atau aktiviti Persatuan maka atas nama Persatuan bolehlah Jawatankuasa menyelesaikan permasalahan, perselisihan, pertikaian itu dengan secara adil dan munasabah dengan terlebih dahulu diminta demikian oleh ahli-ahli yang berkenaan.
Comments