Statistik - Fasiliti Kredit Tambahan

Jumlah Penyerahan Data berdasarkan Region

Adakah RN menerima Fasiliti Kredit Tambahan untuk MCO?

Adakah RN bersetuju kredit tambahan di tarik balik 30 hari setelah tamat MCO/PPN?

Adakah RN memerlukan masa lebih lama daripada 30 hari untuk memastikan keadaan kewangan kembali pulih sebelum kredit tambahan ini di tarik balik?

Berapa lama?

Adakah RN ingin membuat kredit tambahan itu tetap dengan penambahan Bank Guarantree seperti ASB atau BG daripada Affin Bank (Memerlukan hanya 10% FD dan selebihnya membayar insuran)?