AGM PESAMP ke-26

Post date: Oct 12, 2011 4:22:42 PM

NOTIS MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PERSATUAN STESEN MINYAK PETRONAS (PESAMP) KE-26

Sukacita dimaklumkan bahawa PESAMP akan mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-26 bagi penggal 2010/2012. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:

2. Ahli-ahli diminta hadir tepat pada waktunya bagi menghormati Majlis.

3. Usul-usul yang hendak dibentangkan untuk perbincangan di dalam Mesyuarat Agung Tahunan ini hendaklah dikemukakan kepada Setiausaha Kehormat 2 PESAMP tidak lewat dari 15 Oktober 2011 melalui:

Faks : 03-87340104

E-mail : setiausaha@pesamp.org

4. Sila bawa bersama business card, salinan IC, cop syarikat yang beralamat dan cop pembaharuan cek untuk tabung Dana PESAMP dan untuk melengkapkan borang tawaran penambahan had kredit kad auto debit dan lain-lain.

5. Sila panjangkan jemputan ini kepada rakan-rakan niaga setempat terutama rakan-rakan niaga yang baru.

Sekian, terima kasih dan harap maklum.

Yang menjalankan tugas,

Setiausaha Kehormat, PESAMP

Muat Turun Notis